Energie electrica

Echipa noastra iti este alaturi de la primii pasi necesari pentru a deveni clientul nostru. In calitate de client Axpo iti oferim o gama larga de servicii si de informatii utile pe parcursul derulariii contractului.

 

Oferte standard

Daca esti interesat sa consulti oferta noastra comerciala pentru furnizarea de energie electrica in regim de piata concurentiala, poti regasi mai jos atat oferta standard de pret dedicata clientilor casnici cat si oferta dedicata clientilor care se incadreaza in categoria noncasnici. Pentru a primi o oferta de pret personalizata, te rugam sa ne transmiti Formularul cerere de oferta completat pe adresa de email office.ro@axpo.com. Un reprezentant al echipei Axpo te va contacta pentru a discuta pasii urmatori.

Oferte standard furnizare energie electrica
Formular cerere oferta

Legislatie

In aceasta sectiune puteti accesa cele mai importante legi si ordine ANRE care asigura cadrul de functionare a pietei de energie electrica din Romania. Setul complet al cadrului legislativ poate fi consultat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (www.anre.ro – sectiunea Decizii si Ordine).

Legislatie primara
 • Legea 155_2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123_2012 Send email Download
 • Legea 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica Send email Download
 • H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 Send email Download
 • Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea OUG nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative Send email Download
 • Legea nr. 155/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative; Send email Download
 • Legea 202/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 Send email Download
 • Ordin nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă Send email Download
 • Legea 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 Send email Download
Legislatie secundara
 • Ordin nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice Send email Download
 • Ordin nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali; Send email Download
 • Ordin nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale; Send email Download
 • Ordinul 235/20.12.2019 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali Send email Download
 • Ordin nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final Send email Download
 • Ordin nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta Send email Download
 • Ordin nr. 61/2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice Send email Download
 • Ordinul 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; Send email Download
 • Ordin nr. 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare; Send email Download
 • Ordin nr. 77/2020 privind modificarea si completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor Send email Download

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ord. ANRE nr. 6 / 2017 are ca scop reglementarea calităţii activităţii de furnizare a energiei electrice prin:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;

b) definirea indicatorilor de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;

c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi şi a compensaţiilor pe care furnizorii le plătesc clienţilor finali în cazul nerespectării acestora;

d) stabilirea modului de înregistrare şi de raportare a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii de furnizare.

Standarde de performanta Axpo Energy Romania

In aceasta sectiune poti consulta rapoartele partiale si anuale

Rapoarte
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_2013, 657 KB Send email Download
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_2014, 672 KB Send email Download
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_2015, 640 KB Send email Download
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_2016, 1 MB Send email Download
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_Trim I 2017, 973 KB Send email Download
 • Raport Standard de performanta_Axpo Energy Romania_Trim II 2017, 60 KB Send email Download
 • Raport Standard de performanta Axpo Energy Romania Trim III 2017, 595 KB Send email Download
 • Raport Standard de Performanta Axpo Energy Romania trim IV 2017, 286 KB Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trim I 2018, 265 KB Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trimestrul II 2018, 274 KB Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trimestrul III 2018, 280 KB Send email Download
 • Raport Standard de Performanta Axpo Energy Romania trimestrul IV 2018, 261 KB Send email Download
 • Raport Standard de Performanta Axpo Energy Romania trimestrul I 2019, 261 KB Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trimestrul II 2019 Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trimestrul III 2019 Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania trimestrul IV 2019 Send email Download
 • Raport standard de performanta Axpo Energy Romania 2020- informare Send email Download

Procedura de solutionare a plangerilor

Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali (aprobata prin Ord. ANRE nr. 16/2015) are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu şi transparent şi un standard ridicat de soluţionare a plângerilor. Aceasta stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

Procedura include modul de gestionare a oricarei plângeri adresate printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta documentele relevante pentru procedura de solutionare a plangerilor

Formular de inregistrare a plangerii
Procedura si rapoarte

Procedura acordarii despagubirilor

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea (aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015) stabileste modul de solutionare a cererilor de acordare a despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, conditiile de acordare si modul de calcul al despagubirilor acordate.

Prevederile acestei proceduri se aplica de catre furnizorii de energie electrica, operatorii de retea si clientii casnici pentru acordarea despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica din culpa operatorului de retea. 

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta documentele relevante pentru procedura de acordare a despagubirilor

Cerere despagubire receptoare electrocasnice
Procedura pentru tratarea cazurilor de despagubire a clientilor casnici
 • Procedura pentru tratarea cazurilor de despagubire a clientilor casnici Send email Download
 • Ordin ANRE privind aprobarea procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici Send email Download

Eficienta energetica

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, astfel cum a fost modificata si completata pin Legea nr. 160/2016 si O.U.G. nr. 1/2020, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica naţionala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, puteti consulta documentele publicate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pe pagina de internet:

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608

unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care le puteti utiliza, astfel incat rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta un document pregatit de echipa noastra cu cateva dintre masurile de eficienta energetica pe care le poti adopta

Masuri de eficienta energetica

Eticheta energie

In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 61/2016, sistemul de etichetare a energiei electrice are ca scop informarea clientilor finali cu privire la structura, provenienta si impactul asupra mediului pentru energia electrica furnizata acestora, intr-un mod inteligibil si usor de comparat la novel national, promovarea concurentei pe piata de energie electrica, prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului, promovarea surselor regenerabile de energie si a tehnologiilor curate, in vederea reducerii impactului sectorului energiei electrice asupra mediului inconjurator si armonizarea cu prevederile legislatiei comunitare specifice.

Rapoarte eticheta energie Axpo Energy Romania

Liberalizarea pietei

Serviciile din sectorul energiei (electricitate si gaze naturale) sunt identificate ca fiind “servicii de interes public” la care toti cetatenii Europei trebuie sa aiba acces. Fiecare cetatean european are dreptul sa beneficieze, contra cost, de servicii energetice permanente, sigure si de calitate. Fiecare stat membru ia masuri ca sa se asigure ca toti consumatorii, si mai ales cei vulnerabili beneficiaza de aceste servicii la preturi convenabile, comparabile si transparente.

In acest context, consumatorii de energie electrica pot alege ofertele de energie care se potrivesc cel mai bine exigentelor si profilului lor de consum. Scopurile principale ale liberalizarii sunt scăderea pretului de furnizare a energiei electrice, oferirea unor servicii variate de inalta calitate consumatorilor, precum si imbunatatirea raportului pret/calitate servicii.

Este important de stiut ca schimbarea furnizorului nu implica schimbarea calitatii si a continuitatii alimentarii cu energie electrice deoarece, indiferent de furnizorul ales, operatorul de distributie din zona în care se gaseste consumatorul nu se schimba.

Sursa: ANRE 

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta informatii utile cu privire la liberalizarea pietei

Informatii generale
Formular cerere oferta

Informatii utile

Date contact Operatori de distributie - Intreruperi planificate

Date contact Operatori de distributie

Pentru a semnala problemele legate de întreruperea energiei electrice și de funcționarea rețelelor electrice, puteti suna la serviciul Semnalare Întreruperi și Deranjamente Rețele din cadrul operatorului de distributie pe aria caruia este localizat punctul tau de consum.

Intreruperi planificate

Poti consulta mai jos adresele de internet la care operatorii de distributie publica intreruperile planificate, in functie de zona in care se afla locul tau de consum.

Informatii utile

Licenta de furnizare - Modalitati de plata

Licenta de furnizare

Licenta de furnizare Axpo Energy Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Modalitati de plata

Poti alege una din urmatoarele modalitati de plata pentru a achita factura ta de energie electrica: 1. Ordin de plata in contul RO78 BACX 0000 0000 7000 1000 deschis la Banca Unicredit, Sucursala Grigore Mora / 2. Plata in numerar la orice agentie Unicredit din tara in contul indicat mai sus / 3. Ordin de compensare vizat de Serviciul de compensare al Ministerului Economiei.

Informatii utile

Punct unic de contact - Racordarea la retea

Punct unic de contact

Ne poti contacta prin oricare din urmatoarele modalitati: 1. Punct unic de contact Axpo Energy Romania S.A. din Strada Popa Savu nr. 79-81, Sector 1, Bucuresti (Cladirea Monolit, Etajul 2), de luni pana vineri intre orele 8.30 -17.30 / 2. Telefon fix: 021.409.29.13 / 3. Fax: 021.230.33.35 / 4. E-mail : office.ro@axpo.com

Racordarea la retea

In documentul de mai jos poti consulta etapele racordarii la reteaua de distributie a energiei electrice, in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Informatii utile

Tarife reglementate - Transmitere index autocitit

Tarifele reglementate pentru transportul, serviciile de sistem si distribuţia energiei electrice

Tarifele reglementate pentru transportul, serviciile de sistem si distribuţia energiei electrice valabile incepand cu data de 01.01.2021, pentru fiecare zona de distributie sunt conform documentului de mai jos.

Transmitere index autocitit

Indexul contorului determinat prin autocitire poate fi transmis către Axpo Energy Romania: 1. prin telefon, la numarul 021.409.29.13 (numar taxabil) sau 0800 672 100 (numar gratuit) de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:30 / 2. prin email, la adresa operations.ro@axpo.com. Serviciul de autocitire reprezintă opțiunea clientului de a transmite lunar indexul contorului către furnizor, în vederea facturării consumului. Transmiterea indexului se poate face in primele zile ale fiecarei luni calendaristice. În situaţia în care autocitirea nu este transmisă în acest interval, facturarea se va realiza în baza cantităţilor citite sau estimate de catre operatorul de distributie, mentionate in mod corespunzator in factura lunara de energie electrica.

Contactează-ne

Am fi încântați să vă sfătuim în persoană.

Folosim tehnologii de tip cookie pentru a asigura o navigatie optima pe website-ul nostru. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati politica noastra de confidentialitate. Modificati setarile referitoare la fisierele de tip cookie permise: