Energie electrica

Echipa noastra iti este alaturi de la primii pasi necesari pentru a deveni clientul nostru. In calitate de client Axpo iti oferim o gama larga de servicii si de informatii utile pe parcursul derulariii contractului.

 

Oferte standard

Daca esti interesat sa consulti oferta noastra comerciala pentru furnizarea de energie electrica in regim de piata concurentiala, poti regasi mai jos atat oferta standard de pret dedicata clientilor casnici cat si oferta dedicata clientilor care se incadreaza in categoria noncasnici. Pentru a primi o oferta de pret personalizata, te rugam sa ne transmiti Formularul cerere de oferta completat pe adresa de email office.ro@axpo.com. Un reprezentant al echipei Axpo te va contacta pentru a discuta pasii urmatori.

Oferte standard furnizare energie electrica
 • Oferta standard pentru furnizare de energie electrica - client non-casnic mic - Valabilitate 25.04.2024 - 31.07.2024 View Send email Download
Formular cerere oferta si Draft de contract

Legislatie

In aceasta sectiune puteti accesa cele mai importante legi si ordine ANRE care asigura cadrul de functionare a pietei de energie electrica din Romania. Setul complet al cadrului legislativ poate fi consultat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (www.anre.ro – sectiunea Decizii si Ordine).

Legislatie primara
 • Legea 155_2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123_2012 View Send email Download
 • Legea 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica View Send email Download
 • H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 View Send email Download
 • Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea OUG nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative View Send email Download
 • Legea nr. 155/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative; View Send email Download
 • Legea 202/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 View Send email Download
 • Ordin nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă View Send email Download
 • Legea 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 View Send email Download
 • Ord. ANRE nr. 194/2020 - Procedura privind solutionarea reclamatiilor partilor interesate in sectorul energiei View Send email Download
 • Ord. nr. 128/2020 - actualizat - Procedra solutionare neintelegeri contracte energie View Send email Download
 • OUG 3/2022 View Send email Download
 • OUG 27/2022 View Send email Download
 • OUG 118/2021 View Send email Download
 • OUG 119/2022 View Send email Download
 • Informare privind facilităţile oferite clienţilor vulnerabil View Send email Download
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 153/11.11.2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.27/2022
  View Send email Download
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 192/28.12.2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.27/2022 View Send email Download
 • Ordinul nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze natural View Send email Download
 • Ordinul nr 5/03.02.2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali View Send email Download
 • Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale View Send email Download
 • Ordinul nr. 91 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice View Send email Download
Legislatie secundara
 • Ordin nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice View Send email Download
 • Ordin nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali; View Send email Download
 • Ordin nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale; View Send email Download
 • Ordinul 235/20.12.2019 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali View Send email Download
 • Ordin nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final View Send email Download
 • Ordin nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta View Send email Download
 • Ordin nr. 61/2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice View Send email Download
 • Ordinul 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; View Send email Download
 • Ordin nr. 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare; View Send email Download
 • Ordin nr. 77/2020 privind modificarea si completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor View Send email Download
 • Ord. nr. 6/2017 - Standard performanta furnizare EE View Send email Download
 • Ord. ANRE nr. 33/2014 - Metodologie Obligatii de plata EE reactiva View Send email Download
 • Ord. nr. 214/2020 - Tarif mediu transport, TG, TL, serviciu sistem, pret reglementat EE reactiva View Send email Download
 • Ord. nr. 103/2016 - actualizat - Scutire TVA View Send email Download
 • Lege nr. 506/2004 - Prelucrarea datelor cu caracter personal View Send email Download
 • Lege nr. 365/2002 - Comert electronic View Send email Download
 • OUG. nr. 34/2014 - Drepturile consumatorilor View Send email Download
 • HG nr. 1073/2021 - Norme metodologice masuri protectie sociala consumator vulnerabil energie View Send email Download
 • Regulament nr. 679/2016 - actualizat - Regulament general privind protectia datelor - persoane fizice View Send email Download
 • Lege nr. 226/2021 - Protectie sociala consumator vulnerabil energie View Send email Download
 • Extras facilitati client vulnerabil View Send email Download
 • Lege nr. 357/2022 View Send email Download
 • Drepturile și obligațiile cilenților finali EE View Send email Download

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ord. ANRE nr. 83/2021 are ca scop reglementarea calităţii activităţii de furnizare a energiei electrice prin:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;

b) definirea indicatorilor de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;

c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi şi a compensaţiilor pe care furnizorii le plătesc clienţilor finali în cazul nerespectării acestora;

d) stabilirea modului de înregistrare şi de raportare a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii de furnizare.

Standarde de performanta Axpo Energy Romania

In aceasta sectiune poti consulta rapoartele partiale si anuale

Rapoarte

Procedura de solutionare a plangerilor

Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali (aprobata prin Ord. ANRE nr. 16/2015) are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu şi transparent şi un standard ridicat de soluţionare a plângerilor. Aceasta stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

Procedura include modul de gestionare a oricarei plângeri adresate printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta documentele relevante pentru procedura de solutionare a plangerilor

Formular de inregistrare a plangerii
Procedura si rapoarte

Procedura acordarii despagubirilor

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea (aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015) stabileste modul de solutionare a cererilor de acordare a despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, conditiile de acordare si modul de calcul al despagubirilor acordate.

Prevederile acestei proceduri se aplica de catre furnizorii de energie electrica, operatorii de retea si clientii casnici pentru acordarea despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica din culpa operatorului de retea. 

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta documentele relevante pentru procedura de acordare a despagubirilor

Cerere despagubire receptoare electrocasnice
Procedura pentru tratarea cazurilor de despagubire a clientilor casnici

Eficienta energetica

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, astfel cum a fost modificata si completata pin Legea nr. 160/2016 si O.U.G. nr. 1/2020, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica naţionala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, puteti consulta documentele publicate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pe pagina de internet:

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608

unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care le puteti utiliza, astfel incat rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta un document pregatit de echipa noastra cu cateva dintre masurile de eficienta energetica pe care le poti adopta

Masuri de eficienta energetica

Eticheta energie

In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 61/2016, sistemul de etichetare a energiei electrice are ca scop informarea clientilor finali cu privire la structura, provenienta si impactul asupra mediului pentru energia electrica furnizata acestora, intr-un mod inteligibil si usor de comparat la novel national, promovarea concurentei pe piata de energie electrica, prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului, promovarea surselor regenerabile de energie si a tehnologiilor curate, in vederea reducerii impactului sectorului energiei electrice asupra mediului inconjurator si armonizarea cu prevederile legislatiei comunitare specifice.

Rapoarte eticheta energie Axpo Energy Romania

Liberalizarea pietei

Serviciile din sectorul energiei (electricitate si gaze naturale) sunt identificate ca fiind “servicii de interes public” la care toti cetatenii Europei trebuie sa aiba acces. Fiecare cetatean european are dreptul sa beneficieze, contra cost, de servicii energetice permanente, sigure si de calitate. Fiecare stat membru ia masuri ca sa se asigure ca toti consumatorii, si mai ales cei vulnerabili beneficiaza de aceste servicii la preturi convenabile, comparabile si transparente.

In acest context, consumatorii de energie electrica pot alege ofertele de energie care se potrivesc cel mai bine exigentelor si profilului lor de consum. Scopurile principale ale liberalizarii sunt scăderea pretului de furnizare a energiei electrice, oferirea unor servicii variate de inalta calitate consumatorilor, precum si imbunatatirea raportului pret/calitate servicii.

Este important de stiut ca schimbarea furnizorului nu implica schimbarea calitatii si a continuitatii alimentarii cu energie electrice deoarece, indiferent de furnizorul ales, operatorul de distributie din zona în care se gaseste consumatorul nu se schimba.

Sursa: ANRE 

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta informatii utile cu privire la liberalizarea pietei

Informatii generale
Formular cerere oferta

Informatii utile

Date contact Operatori de distributie - Intreruperi planificate

Date contact Operatori de distributie

Pentru a semnala problemele legate de întreruperea energiei electrice și de funcționarea rețelelor electrice, puteti suna la serviciul Semnalare Întreruperi și Deranjamente Rețele din cadrul operatorului de distributie pe aria caruia este localizat punctul tau de consum.

Intreruperi planificate

Poti consulta mai jos adresele de internet la care operatorii de distributie publica intreruperile planificate, in functie de zona in care se afla locul tau de consum.

Licenta de furnizare

Licenta de furnizare Axpo Energy Romania pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Modalitati de plata

Poti alege una din urmatoarele modalitati de plata pentru a achita factura ta de energie electrica: 1. Ordin de plata in contul RO78 BACX 0000 0000 7000 1000 deschis la Banca Unicredit, Sucursala Grigore Mora / 2. Plata in numerar la orice agentie Unicredit din tara in contul indicat mai sus / 3. Ordin de compensare vizat de Serviciul de compensare al Ministerului Economiei.

Punct unic de contact

 

Ne poti contacta prin oricare din urmatoarele modalitati: 1. Punct unic de contact Axpo Energy Romania S.A. din Strada Buzesti nr. 82-94, Sector 1, Bucuresti (Tiriac Tower, Etajul 7), de luni pana vineri intre orele 8.30 -17.30 / 2. Telefon fix: 021.409.29.13 / 3. Fax: 021.230.33.35 / 4. E-mail : office.ro@axpo.com

Racordarea la retea

In documentul de mai jos poti consulta etapele racordarii la reteaua de distributie a energiei electrice, in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Tarifele reglementate pentru transportul, serviciile de sistem si distribuţia energiei electrice

Tarifele reglementate pentru transportul, serviciile de sistem si distribuţia energiei electrice valabile incepand cu data de 01.01.2021, pentru fiecare zona de distributie sunt conform documentului de mai jos.

Transmitere index autocitit

Indexul contorului determinat prin autocitire poate fi transmis către Axpo Energy Romania: 1. prin telefon, la numarul 021.409.29.13 (numar taxabil) sau 0800 672 100 (numar gratuit) de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:30 / 2. prin email, la adresa operations.ro@axpo.com. Serviciul de autocitire reprezintă opțiunea clientului de a transmite lunar indexul contorului către furnizor, în vederea facturării consumului. Transmiterea indexului se poate face in primele zile ale fiecarei luni calendaristice. În situaţia în care autocitirea nu este transmisă în acest interval, facturarea se va realiza în baza cantităţilor citite sau estimate de catre operatorul de distributie, mentionate in mod corespunzator in factura lunara de energie electrica.

Axpo Hungary

Intrebari frecvente utilizatori EE si GN

POSF

https://posf.ro/

 

Comparator oferte-tip de furnizarea a energiei electrice

https://anre.ro/comparator-energie-electrica/

Contactează-ne

Am fi încântați să vă sfătuim în persoană.